Противопожарни Системи

Противопожарната система включва система за детекция и система за гасене на пожара. Тези системи се проектират, инсталират и поддържат най-вече в административни и промишлени сгради, банки, търговски обекти, офиси, учебни заведения, предприятия, фабрики и др. и са неделима част от цялостната охранителна инсталация във всяка съвременна сграда. Жилищните димни детектори и противопожарни системи заемат все още малък процент.

Съществуват два вида пожароизвестителни системи – адресируеми  и конвенционални.

Конвенционалните пожароизвестителни системи се изграждат  посредством отделни кабелни линии за отделните зони и присъединените устройства към конкретната линия се асоциират към съответна зона.

Адресируеми пожароизвестителни системи се изграждат посредством отделни кабелни контури (луупове). Всеки лууп има вход и изход, а централата следи състоянието на устройствата двупосочно.

Пожарогасителните системи могат да са:

Спринклерни – използват система от тръби с вода под налягане, която идва от независим воден източник. Спринклерните пожарогасителни инсталации ползват независим източник на вода чрез система от тръби, в които водата под налягане осигурено от помпа. Когато те са изложени на топлинно въздействие се активират и отварят спринклерните глави, които са в зоната на пожара и водното течение минава през дефлектор, който разпръсква водата в различни посоки. Приложението им най-често е в хотели, складове, офиси, административни и учебни сгради, промишлени и търговски обекти. Спринклерните системи могат да бъдат инсталирани на места, където няма опасност от замръзване на водата. За неотопляеми обекти с характерни ниски температури се инсталират сухи спринклерни системи, при които тръбите са пълни с въздух под налягане.

Дренчерни – подходящи за бързо и всеобхватно гасене, водата се освобождава върху цялата защитавана зона.

Газови – предизвикват гасене със сухи химикали, инертни или химически газове. Подходящи са за места, където водата като средство за гасене ще причини големи материални щети.

Аерозолни – най-ефективни за обемно пожарогасене.

В днешно време, противопожарните системи – пожароизвестителни и пожарогасителни стават все по интегрирани и свързани с останалите инсталации в сградите.

Изборът на конкретна система в голяма степен зависи от предназначението на сградата или помещението и предварително определеното ниво на безопасност за хората, имуществото и съоръженията.