Централна Климатизация - VRF

В частта централна климатизация спадат термопомпи, VRF и чилър системите .

Чилърите са климатични системи  за централна климатизация. Те са вид термопомпен агрегат. Работата им при отопление и охлаждане  се извършва чрез флуид, който представлява вода с гликол, благодарение на който течността не замръзва при много ниски температури.

VRF системите са многозонови климатични системи с едно външно тяло и много на брой вътрешни тела, които се монтират в различни помещения. Този тип системи се използват за отопление и охлаждане на търговски, административни и промишлени сгради. Вътрешните тела могат да бъдат различни по вид, мощности, големина и параметри (стенни, канални, касетъчни или подови).

Термопомпите използват механизма за предаване на топлина от въздух към вода. Те са високо енергийно ефективни системи за отопление, с възможност за охлаждане и производство на гореща вода. Те използват възобновяема енергия от околния въздух, като я пренасят от едно място на друго. Или срещу малко количество ел. енергия прехвърлят топлината от околната среда към вашия дом /дори и при температура под 0 градуса/ посредством топлообменник, работещ с хладилен агент.

Ние предлагаме решения за централна климатизация на водещи производители като Daikin, Gree, LG, General Fujitsu, Mitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy Industries.