Банка ДСК – сервизно обслужване на клонова мрежа и доставка и изграждане на централна климатизация

Категория : ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

Банка ДСК е банка в България, която притежава най-голямата клонова мрежа, изградена на територията на цялата страна. Тя е съставена от основни бизнес центрове и централни управления в съответните области, но също така и от малки клонове, обслужващи по-малки населени места. Банка ДСК е една от водещите банки в България.

Мега Електроникс е основна обслужваща фирма в част ОВК  - поддръжка и изграждане на клонова мрежа от 2013 г. до настоящият момент. В момента обслужва над 600 клона и централни управления на Банка ДСК, като покрива високите критерии на Възложителя и осигурява високо ниво на обслужване, както на системите за климатизация и отопление на бизнес центровете и клоновете на банката, така и обслужва успешно техническите помещения – сървърни.

Мега Електроникс доставя, изгражда и въвежда в експлоатация съоръжения за централна климатизация – отопление и охлаждане в офисите на Банка ДСК тип – водни системи – термопомпени системи – „Вода-въздух”, както и системи на вода от по-мощен тип – чилър системи – термопомпено изпълнение, също така доставя и изгражда системи за централна климатизация на директно изпарение – фреонов тип – VRV системи. И при двата типа системи, като официален вносител на световно известната марка от висок клас в климатичната техника на Daikin, ние инсталираме само техника от този производител в обектите, възложени от Банка ДСК.

Доставка и изграждане на чилър системи Daikin – клон на Банка ДСК – гр. Пловдив