Пощенска Банка -централно управление

Категория : ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

Централното управление в България на Пощенска Банка е разположено в сграда сформирана от обща разгърната застроена площ от около 15000 кв.м., разположена е на Околовръстен път в близост до ж.к „Младост“, непосредствено до сградата на Hundai България.

Мега Електроникс достави Чилър система  - термопомпено изпълнение Daikin за нуждите за сградата на банката, като тази система обслужва както нуждите за основно отопление, така и за охлаждане. Общата отдаваща мощност на съоръжението е 1000 KW, или 1 МW. Това е съоръжението с най-голяма мощност, което ние сме доставяли и въвеждали в експлоатация до сега, но натрупаният опит и нужните технически познания, които имаме, както и кадровата ни обезпеченост в екипът ни, ни позволява да поемаме ангажименти за инженеринг, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на всякакви мощности при изграждането на по-големи обекти от горе споменатият.