Парк хотел Витоша

Категория : ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

Парк хотел Витоша се намира в гр. София в община „Студентска”. Той е самостоятелна сграда в чиито размер е около 12000 кв. М. РЗП, както и прилежащи към него – плувен басейн и тенис кортове.

Ние от Мега Електроникс подменихме цялата климатизация и отопление, като демонтирахме всички съществуващи стари тръбни щрангове от метална тръба и ги заменихме с нови  от тип PPR, демонтирахме съществуващи стари конвекторни тела в стаите и общите части на хотела, както и изградихме изцяло ново котелно помещение. В него ние инсталирахме 8 нови циркулационни помпи, обслужващи климатичната инсталация на хотела, също така са подменени всички кранове и тръбни разклонения, които обхващат климатичната инсталация в котелното помещение. Мега Електроникс достави и монтира два броя термопомпени агрегата Daikin с охладителна мощност всеки един брой – 480 KW, обслужващи пълният капацитет на сградата и прилежащите общи части към нея и спортните съоръжения, които принадлежът и се захранват от общата мощност – отоплителна и охладителна на основната сграда. Строително монтажните дейности по този обект бяха извършени в рамките на договорения и поставен срок от Инвеститора, като кадровата обезпеченост, предоставена от наша страна и осъществила работният процент, е 30 души, работещи на обекта.

След извършената реконструкция и подмяна на старата съществуваща техника се получи желаният резултат: климатизиране на общите части, коридори,  фоайе, заседателни и конферентни зали, както и на ресторатската част. Постигнаха се оптимални отоплителни и охладителни мощности, които позволяват равномерното климатизиране на целият обем на Парк хотел Витоша, като се оптимизираха разходите за ел. енергия.