Термопомпа - нейното приложение и начин на работа

19 Септември 2018
By : Mega engineering
Категория : Термопомпа

Какво е термопомпа?

Термопомпата е машина, която не произвежда топлина, а само я премества от тела с по-ниска температура към тела с по-висока температура при влагане на определено количество енергия. Идентични са с хладилните машини. Разликата е в това, че получената топлина се използва, докато при хладилните машини тя се изхвърля. Ако трябва да ги сравним и с водните помпи, то те  изчерпват водата от водоизточника, термопомпите изчерпват топлина от околната среда.

Всяка термопомпа се състои от компресор, кондензатор, регулиращ вентил, изпарител, медни тръби и хладилен агент (фреон), който пренася топлината при промяна на агрегатното си състояние.

Как работи термопомпата?

Работният принцип на термопомпата се основава на физично свойство, при което точката на кипене на флуида се увеличава с натиск. Когато налягането се понижи, водата може да се изпари при ниски температури, докато повишаването на налягането ще доведе до висока точка на кипене.

Термопомпите обикновено могат да работят двупосочно – да прехвърлят топлина от първия топлообменник към втория или обратно, като по този начин те могат да затоплят или изстудяват средата, която трябва да се климатизира. В самото жилище могат да бъдат свързани с бойлери, конвектори, радиатори или подово отопление.

С изграждането на термопомпена отоплителна инсталация се осигурява отопление, охлаждане и топла вода само от една система.

Термопомпите са най-ефективният начин за отопление през зимата, охлаждане през лятото и производство на топла вода през цялата година. Могат да се прилагат както за новопостроени, така и за съществуващи домове, къщи, вили, административни и производствени сгради, за затопляне на басейни и джакузита.

Имат елегантен дизайн, добре пасват на всеки интериор, осигуряват най-ниски експлоатационни разходи, имат напълно автоматичен контрол и високо ниво на сигурност.

Грижата за една термопомпена система е в пъти по-малка, в сравнение с всеки друг източник на топлина. Безопасни са и щадят околната среда.

 

Ако трябва да обобщим предимствата, те са :

1.    Екологичност- няма замърсяване и се използва възобновяем източник на енергия (топлината на земята или подпочвената вода).

2.    Независимост от околната температура. Получаваме винаги едно и също количество топлина или студ независимо дали външната температура е -25°C или +45°C.

3.    Лесна и удобна експлоатация. Във всяко отделно помещение се поддържа зададена температура (чрез радиатори с термоглави или конвектори).

4.    Независимо дали отопляваме или охлаждаме, винаги разполагаме с битова гореща вода (около 55-85 C°), благодарение на бойлер със серпентина.